Turkiye, Istanbul

Labaratuar Sonuçlari

Filtrasyondan önceki süt temizlik seviyesi

SafetyMILK filtrelerimizle filtreleme sonrasında sütün temizlik seviyesi